Sådan starter du en fundraiser

At starte med fundraising kan virke skræmmende, men det handler om at tage det første skridt. Vi har talt med to veteraner fra velgørenhedssektoren som tilsammen har over 50 års erfaring med at indsamle midler og skabe opmærksomhed. 

Paul Sayer, grundlægger af Prost8, og Jonny Wineberggrundlægger og direktør for We Stand Together, har givet tarve uvurderlig viden om følgende emner: 

At starte med fundraising

Begynd med at definere din sag, sæt et klart mål og identificer dine måldonorer. Udvikl en fundraisingplan, der skitserer dine strategier, tidslinjer og nødvendige ressourcer. Identificer potentielle donorer, udarbejd en strategisk plan, og skab en overbevisende historie. Undersøg, hvad der motiverer dine donorer til at give, og implementer fundraisingstrategier, der inddrager disse grunde. Start med en lille, overskuelig kampagne, før du går i gang med større fundraising-initiativer. Det er vigtigt at bemærke, at fundraising ikke kun handler om penge, men om at opbygge stærke forbindelser til dine støtter og udbrede kendskabet til din sag. 

Pauls erfaring: 

"At drive en velgørenhedsorganisation er præcis det samme som at drive en virksomhed. Det er det samme princip som at lave en forretningsplan for din velgørenhedsorganisation.  

"Man er nødt til at regne på det. Det første år koster det dig måske 80.000 pund at drive din velgørenhedsorganisation. Så skal man se ud over de løbende omkostninger og tænke: 'For at skaffe de penge skal vi gøre det, det og det'. 

"Når velgørenhedsorganisationer starter, ser mange af dem, hvor bredt større organisationer kan nå ud, og hvor mange penge de indsamler, så de antager, at de vil gøre det samme. Folk glemmer at tænke på, hvordan fanden vi egentlig skaffer de penge? 

"Tænk over, hvordan du har tænkt dig at samle penge ind. Når man tænker på det på den måde, får det mange mennesker til at indse, at velgørenhed ikke bare er noget, man får penge for. Man er nødt til at arbejde for det. Man skal sørge for at finde måder at få pengene ind på og nå sine mål. 

"For der er ikke noget værre end at gå igennem besværet med at oprette en velgørenhedsorganisation og gøre sig alle anstrengelserne for så at sidde der tre måneder senere uden noget. Eller endnu værre, i gæld, hvilket virkelig er ilde set som velgørenhed.  

"Det er meningen, at man altid skal have to til tre måneders driftsomkostninger i reserve. Hvis din reserve begynder at blive ædt op, kan det være en grund til, at Charity Commission begynder at undersøge dig." 

Jonnys erfaring:  

"Før man kan rejse penge, skal man være konstitueret på den mest hensigtsmæssige måde. I dag betyder det enten som en lille velgørenhedsorganisation, hvor man ikke er registreret hos en ekstern tilsynsmyndighed, eller som en Charitable Incorporated Organisation (CIO). Det er vigtigt at bemærke, at hvis din omsætning overstiger £5.000, skal du registrere dig hos Charity Commission. 

"Den bedste model er en CIO, hvilket betyder, at man registrerer sig hos Charity Commission, men også har et begrænset ansvar som et selskab, hvilket giver en vis beskyttelse af administratorerne.  

"Du skal have mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, som ikke er ansatte. Det åbner op for de fleste finansieringsmuligheder i kraft af at være en velgørenhedsorganisation. Der er to hovedmodeller:  

  • Foreninger hvor du ønsker at få valgt bestyrelsesmedlemmer via en generalforsamling.  
  • Fonde, hvor velgørenhedsorganisationen udelukkende kontrolleres af udpegede bestyrelsesmedlemmer. 

"Hvis du vil betale direktører, kan et Community Interest Company fungere for dig. Det er ofte det rigtige for sociale virksomheder. Men det betyder, at over 80% af tilskudsyderne ikke vil være tilgængelige. Der er andre modeller som Industrial & Provident Societies, men jeg anbefaler ikke disse, da CIO'er kan tilbyde flere fordele." 

Opstilling af mål

Målsætning er afgørende for enhver fundraisingindsats. Uden et klart mål er det svært at måle fremskridt eller motivere potentielle donorer. En god måde at definere dine mål klart på er at gøre dem SMART: Specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede. Satser du på at indsamle et bestemt beløb? Tiltrække et bestemt antal nye donorer? Eller øge antallet af tilbagevendende donationer? Dine mål skal være ambitiøse, men alligevel opnåelige. De giver din velgørenhedsorganisation en retning og et benchmark for succes på både kort og lang sigt. 

Pauls erfaring: 

"Målsætning for en velgørenhedsorganisation fungerer på præcis samme måde som for en virksomhed. Når alt kommer til alt, er det en forretning, og man skal tjene penge for at nå sine mål.  

"Se på det som en eventvirksomhed. Forestil dig, at du er en eventvirksomhed, og at du skal afholde fire events i år for at tjene penge. Overfør det til en velgørenhedsorganisation og sig, at vi har brug for fire events i år for at skabe det overskud, der skal til for at nå vores mål. Kend dine omkostninger, så du ved, hvor meget overskud du skal have for at nå dine mål."  

Jonnys erfaring:  

"Finansiører er nu langt mere tilbøjelige til at give penge til projekter end til organisationer, så du bør identificere de forskellige projekter, du laver.  

"Jeg ved, at 'SMART' er den almindelige betegnelse for mål, men jeg foretrækker at sige til folk, at de skal sætte 'SMARTER'-resultater (Specifikke, Målbare, Aftalte, Realistiske, Tidsbestemte, Spændende og Belønnende)." 

Opbygning af en database med abonnenter

Din database er nøglen til at opretholde et konsekvent engagement med din velgørende organisations støtter. En robust database med abonnenter er en velgørenhedsorganisations rygrad. Det er dit reservoir af potentielle donorer, frivillige og fortalere. Start med at opfordre besøgende på hjemmesiden til at tilmelde sig nyhedsbreve, hvad enten det er via e-mail eller print. På den måde kan du give dem regelmæssige opdateringer om din sag, kommende begivenheder og den virkelige virkning af deres donationer. Herfra kan du begynde at indsamle mere specifikke data, f.eks. kontaktoplysninger, donationshistorik, frivilligt engagement og interesseområder. Husk at respektere love om privatlivets fred og prøv ikke at overbelaste dine tilhængere med information, da de kan opfatte det som spam, hvilket kan resultere i, at de afmelder sig. Find den rette balance! 

Pauls erfaring: 

"Du er nødt til at opbygge en database eller bruge mange penge på at fortælle folk om dine kommende arrangementer. Det er den nemmeste måde at opdatere folk på og fortælle dem, hvor de kan donere. 

"Abonnentdatabaser er vigtige for en velgørenhedsorganisation, fordi de gør det nemt at kommunikere med folk og kan give en regelmæssig strøm af indtægter gennem abonnentdonationer." 

Jonnys erfaring:  

"Hver gang nogen bruger jeres center, ringer til jer eller er i kontakt med jer på nogen måde, er de potentielle donorer. Du bør indsamle deres oplysninger, især e-mailadresser og telefonnumre, så du kan kontakte dem og bede dem om at støtte dig.  

"En donorbase er en database med donorer, som du bør udvide på alle mulige måder. Selv om arrangementer kan skaffe nogle midler, bør deres primære formål være at få flere mennesker i din donorbase. En god donorbase er nøglen til at låse op for mange andre finansieringsmuligheder." 

Indsamling af midler

For de fleste velgørende organisationer involverer fundraising en blanding af strategier, fra direkte appeller, ansøgninger om tilskud og virksomhedspartnerskaber til online fundraising. Nøglen er diversificering - lad være med at stole på en enkelt kilde. Skab i stedet flere indtægtsstrømme for at sikre finansiel stabilitet. Husk, at de fleste planer vil kræve en vis økonomisk indsats, så sørg for at overveje alle dine udgifter og anslåede indtægter for at sikre, at din velgørenhedsorganisation opnår et meningsfuldt afkast af sin investering. 

Pauls erfaring: 

"Jeg tror, der er en misforståelse, når det gælder om at samle penge ind, især ved større arrangementer. Hvis du sælger billetter til en begivenheder sandsynligheden stor for, at du ikke tjener en krone på dem.  

"Mange mennesker tænker, at hvis de holder et arrangement for 50 personer til 25 pund pr. person, så virker det som en nem måde at tjene en masse penge på. Du er nødt til at se på det som en forretning. Tænk over, hvad dine omkostninger er, og hvordan du vil dække dem. 

"De vil højst sandsynligt dække udgifterne til leje af lokaler, mad, drikke, underholdning, lydanlæg, tryk, reklame og det personale, du har brug for på aftenen. Så billetprisen er som regel væk, før dit arrangement overhovedet er begyndt. 

"Så må man se på, hvad man gør på aftenen for at tjene penge. En af de mest succesfulde måder at tjene penge på ved arrangementer som dette er en tombola med billetter og præmier. Prøv at finde nogle sponsorer eller virksomheder, som enten kan hjælpe med at donere til din tombola eller kan reducere dine samlede omkostninger på aftenen." 

Jonnys erfaring:  

"Uanset om det drejer sig om at udleje dine lokaler som mødelokale, sælge træningsprogrammer, sælge andre tjenester eller produkter, skal du ikke være bange for at generere indtægter fra salg. Du kan oprette en separat social virksomhed eller bare sælge som en del af din normale velgørenhedsaktivitet.  

"Undersøg muligheden for at oprette en eBay-butik; opret din egen online-butik; bed dine brugere om donationer til salg; markedsfør dig selv på nettet, gennem lokale foldere; supermarkeder; lægepraksisser; hospitaler og alle andre steder, du kan komme i tanke om. Dine brugere og støtter har måske andre ideer, så spørg dem og se, hvad der kan lade sig gøre."  

Metoder til fundraising

Fundraising-metoder involverer typisk events, kampagner eller andre aktiviteter, der er designet til at generere økonomisk støtte. Fra velgørenhedsløb til kagesalg til online crowdfunding - fundraising findes i alle former og størrelser. Nøglen til succes ligger i omhyggelig planlægning, klar kommunikation, klare mål og en veldefineret målgruppe. Det er vigtigt at engagere potentielle donorer med en ordning eller begivenhed, der er sjov eller udfordrende. 

Pauls erfaring: 

"Når man tænker på, hvad velgørenhedsorganisationer gør for at samle penge ind, er der ingen grænser. Fra karryaftener til maratonløb, det er ubegrænset, hvad man kan gøre.  

"Det vigtige ved fundraising er at finde ideer, der passer til din supporterbase. Prøv at finde ting, som du tror, dine følgere sandsynligvis vil involvere sig i, støtte og vigtigst af alt donere til. 

"Det er vigtigt at være fleksibel med den måde, du indsamler penge på. Dine støtter vil sandsynligvis være mere motiverede for at deltage på deres foretrukne måde. Nogle vil engagere sig i en fysisk udfordring, mens andre måske foretrækker et aftenarrangement med et måltid og lodtrækning." 

Jonnys erfaring:  

"Det er en stor fejl at forsøge kun at gøre én ting for at skaffe penge, især nu hvor der er færre penge at gøre godt med. Man bør have en alsidig fundraising-strategi, der omfatter ansøgninger til lovpligtige fonde, velgørende stiftelser og virksomheder. Så længe en idé ikke kræver en alt for stor investering, bør du gå efter den. Hvis man ikke prøver, vil det føre til stagnation og tilbagegang. 

"Online fundraising udgør nu over 30% af velgørenhedsdonationerne, og udvalget af fundraisingmuligheder online fortsætter med at vokse, så udnyt dem."  

Begivenhedsbaseret fundraising

Eventbaseret fundraising kan være en engagerende måde at generere midler på. Begivenheder, både virtuelle og personlige, kan hjælpe med at skabe fællesskab, engagere tilhængere og skabe en platform for donationer. De giver donorer en interaktiv platform, hvor de kan komme i kontakt med din sag og se effekten af deres bidrag på første hånd. Gør hver begivenhed unik, afstem den med din sag, og fokuser på at skabe mindeværdige oplevelser. Vellykket eventfundraising er afhængig af omhyggelig planlægning, effektiv promovering og smart udførelse. 

Pauls erfaring: 

"Hvis du har svært ved at finde ideer til arrangementer, vil jeg foreslå, at du kigger på, hvad andre velgørenhedsorganisationer gør, og ser, om det er det rigtige for dig at kopiere. At plagiere er den bedste måde at generere ideer til din velgørenhedsorganisation på, men det skal være relevant for dit publikum. 

"Tag også til arrangementer, hvor nogen organiserer det for dig, som f.eks. ved London Marathon.Det er altid svært at gå ud over sine egne evner, så prøv først at kigge indad og se, hvad du kan gøre med dine egne ressourcer og din egen viden. 

"Det er vigtigt at gøre det mindeværdigt, for folk vil kun indsamle penge og sprede dit budskab, hvis de husker noget sjovt eller gribende i forbindelse med velgørenhedsorganisationen.At involvere børn og gøre det sjovt for hele familien er en god måde at gøre det på." 

Jonnys erfaring:  

"Det kræver en masse planlægning og arbejdstimer at lave et godt fundraising-arrangement, så få det til at give så meget som muligt. Sælg lodder i ugerne og månederne op til arrangementet, og afslut med salg og udtrækning på aftenen.  

"Se, om lokale butikker vil give dig lov til at sælge lodder og billetter til arrangementet der, eller om du kan gøre det på din lokale hovedgade. Få sponsorer til arrangementet og sælg dem, så de får deres logo på borde, i en brochure, på billetter osv."  

Promovering af events

Hvordan skal nogen høre om dit arrangement, hvis du ikke råber op om det? At promovere events handler om at nå ud til det rigtige publikum på det rigtige tidspunkt. Brug en blanding af digitale marketingstrategier som e-mailmarketing, promovering på sociale medier og onlineannoncer. Glem ikke traditionelle metoder som pressemeddelelser, plakater og mund til mund-metoden. Skræddersy dit budskab til hver platform eller målgruppe, og gør det nemt for folk at deltage eller donere. Sørg for, at dit budskab er klart, kortfattet og overbevisende, og inkluder altid en opfordring til handling.  

Pauls erfaring: 

"Ved lokale arrangementer er mund til mund-metoden den bedste måde. Ved nationale arrangementer skal man udnytte alt, hvad der allerede findes fra arrangørernes side. 

"Hvis du deltager i noget som London Marathon, bliver markedsføringen gjort for dig. Men hvis det er din egen begivenhed, som kræver selvpromovering, er de sociale medier svære at slå nu. Det er et enormt værktøj til at promovere din velgørenhedsorganisation før, under og efter arrangementer over for dine støtter." 

Jonnys erfaring:  

"Markedsfør begivenheden gennem alle mulige kanaler, f.eks. ved at besøge virksomheder og sælge dem lodder. Giv rabat på hele borde (900 kr. i stedet for 1.000 kr. for 10 billetter). Afhængigt af din målgruppe kan et billigere arrangement og en opfordring til at give tilsagn være en anden vej at gå." 

Værdien af trykt markedsføring

Trykt markedsføring er uvurderlig. Det er håndgribeligt og har ofte en længere holdbarhed. Direct mail, Brochurereller nyhedsbreve om velgørenhed kan fortælle din historie på en mere intim, taktil og personlig måde. Brug trykt markedsføring til at formidle din velgørenheds historie, fremhæve din indflydelse og invitere potentielle donorer til at involvere sig. 

Pauls erfaring: 

"Print er en vigtig del af en velgørenhedsorganisation. Sociale medier er et flygtigt øjeblik. Folk går igennem, og det er glemt på et øjeblik. Men hvis du lægger noget som en Plakat i nogens hånd, eller hvis du er i et miljø, hvor du har Rullebannere i baggrunden, er det fantastisk, da det forstærker dit budskab. 

"At kombinere det i et socialt opslag er genialt. Når du har Bannere Med sponsorer og det rigtige design kan man sende et meget stærkt budskab ved hjælp af print. Det er virkelig vigtigt og så billigt!" 

Jonnys erfaring:  

"Papir kan stadig have en større effekt, da de mange elektroniske beskeder, vi modtager i dag, betyder, at elektronisk kommunikation er let at ignorere. Print kan helt sikkert give en mere mindeværdig effekt." 

Indsamling af donationer

Indsamling af donationer kræver klare, sikre og brugervenlige metoder. Det skal være ubesværet for hver enkelt donor at give. Indsamling af donationer handler om at gøre det så nemt som muligt for donorerne at give. Tilbyd flere donationsmuligheder, f.eks. onlinebetalinger, checks og mobile transaktioner. Invester i sikker, brugervenlig donationssoftware. Gennemsigtighed er afgørende, så giv klare oplysninger om, hvordan midlerne vil blive brugt, og sørg for at give klare oplysninger om, hvordan midlerne vil blive brugt, og opdater donorerne om effekten af deres gaver. 

Pauls erfaring: 

"I dag er der to måder at indsamle donationer på: fysisk eller elektronisk. Elektroniske donationer kan gøre dit liv lettere. At gå rundt med en kortlæser kan nemt løse et problem, hvis nogen siger, at de ikke har nogen kontanter på sig. Indstil din kortmaskine til en fast pris, så alt, hvad de skal gøre, er at trykke.  

"Kortlæsere er et billigt engangskøb, og de opkræver et lille gebyr, når du bruger dem, så alt ud over det er dit. PayPal er genialt. Hvis du ikke har en PayPal-konto, så få en. QR-koder er også ved at komme på mode igen. De er så nemme at scanne og fører dig direkte til din donationsside på dit website. 

"Hvis de har kontanter, er det selvfølgelig glimrende, men det er der så mange, der ikke har i dag, og derfor er det vigtigt med en kortautomat. Når folk har kontanter, er bucket shakes gode til at indsamle donationer. De larmer også lidt mere for at fange folks opmærksomhed! 

"Jeg må tilføje, at du altid, altid, altid skal have dine bankkontooplysninger ved hånden, så du kan overføre dem hertil." 

Jonnys erfaring:  

"Jeg synes, det er utroligt, at folk, der arbejder for velgørenhedsorganisationer, er så berøringsangste over for at bede om penge. To gange om året, normalt omkring jul og forsommer, bør du sende donationsanmodninger ud og foretage telefonopkald for at følge op på dem. Det behøver ikke at være et hårdt salg, bare man beder om et løfte. 

"Sørg for, at du har en nem måde, hvorpå folk kan donere online. wonderful.org er den bedste værdi, jeg har fundet, men du kan bruge PayPal eller flere andre. Sørg for, at din donationsknap er øverst på din hjemmeside og på alle sider. Undersøg sms-donation, theBigGive.org.uk, og ansøg om Google Grants for at få gratis Google AdWords til at trække besøgende ind på dit website, som kan donere til dig. 

"Du kan også give folk mulighed for at annoncere hos dig - brug dit nyhedsbrev, din hjemmeside eller en anden publikation til at spørge. Og det er selvfølgelig dem, der kan komme til et arrangement, købe en lodseddel eller støtte dig på mange andre måder!"  

Begrænsede og ubegrænsede midler

De midler, du modtager, kan kategoriseres i to typer: begrænsede og ubegrænsede. 

  • Begrænset: donationer til et specifikt formål eller projekt inden for velgørenhedsorganisationen.  
  • Ubegrænset: penge, der kan bruges til ethvert formål. 

Mens begrænsede midler kan drive specifikke initiativer, giver ubegrænsede midler finansiel stabilitet og fleksibilitet, hvilket gør dem til en afgørende del af en velgørenhedsorganisations finansielle sundhed. 

Pauls erfaring: 

"Når vi får en stor sum penge til at leje en maskine i et år, vil disse midler være begrænsede. Så hvis velgørenhedsorganisationen løber tør for penge, kan de begrænsede midler ikke bruges til andet end det, de er beregnet til. 

"Generelt set er donationer ubegrænsede; du kan gøre med pengene, som du vil. 

"Vi fik tidligt et tilskud fra National Lottery Fund, som ville have os til at skabe opmærksomhed om mænd i lokalområdet. Det var begrænset til det. Vi skulle rapportere til dem og vise, hvad vi gjorde med pengene, og hvad resultaterne var. Man har et ansvar over for donorer og et ansvar for, hvordan man bruger pengene." 

Jonnys erfaring:  

"Det vigtigste at huske er, at din egen fundraising altid vil være ubegrænset. Tilskud er normalt begrænsede, men i nogle tilfælde er de ikke, så sørg for at vide, hvornår de ikke er det! Jeg vil opfordre dig til regelmæssigt at tjekke med din revisor, da de kan tage fejl."  

Vedligeholdelse af donorrelationer

At vedligeholde donorrelationer er mere end at anerkende donationer. Det handler om at holde donorerne engagerede og involverede. Regelmæssige opdateringer, personlig kommunikation og invitationer til arrangementer kan få donorer til at føle sig værdsat. Udtryk altid taknemmelighed, og vis, hvilken forskel deres bidrag gør. Husk, at en loyal donor ofte er mere værdifuld end en stor engangsdonor på lang sigt. 

Pauls erfaring: 

"Prøv altid at indsamle kontaktoplysninger, så snart du får en donation.  

"Jeg spørger altid folk: 'Er du glad for, at jeg sætter dig på vores mailingliste? Så holder vi dig opdateret om fremtidige arrangementer". Sociale medier er nu blevet en anden mailingliste til at vedligeholde donorrelationer." 

Jonnys erfaring:  

"Jeg vil opfordre dig til regelmæssigt at sende e-mails til dine støtter med opdateringer om, hvad der sker med din organisation, og hvordan de kan støtte dig. 

"Hold dine donorer direkte informeret, stol ikke bare på, at de læser dine sociale medier! Find ud af, om breve eller andre papirudgaver er bedst, eller brug de gratis muligheder for e-mail, sms, WhatsApp osv. 

"Følg altid op med dem, du har søgt hos, uanset om du har modtaget et tilskud eller ej. Skriv ned i et regneark, hvornår du skal søge igen, og få din ansøgning udarbejdet og sendt af sted i god tid. Send dem rapporter, publikationer og så videre, uanset om de har givet dig penge eller ej. Det er med til at gøre dig mindeværdig og mere tilbøjelig til at modtage penge igen/næste gang."  

Støtte fra berømtheder

Kendisstøtte kan forstærke din velgørenheds budskab og rækkevidde. Den rigtige berømthed kan tiltrække medieopmærksomhed, give din sag troværdighed og påvirke sine følgere til at donere. Det er dog afgørende at alliere sig med en berømthed, som virkelig har sympati for din sag, for at bevare autenticiteten og sikre et gensidigt fordelagtigt forhold. Hvor det er muligt, bør deres engagement gå ud over en simpel støtte til et autentisk engagement med organisationen. 

Pauls erfaring: 

"Den bedste måde at bruge kendtes støtte til din velgørenhed på er at finde nogen, der har en forbindelse til din sag. Hvis du kan få nogen med om bord, kan du få adgang til deres potentielt enorme database af følgere. Hvis de udsender en appel for dig, kan selv en lille respons give et stort afkast i form af donationer." 

Jonnys erfaring:  

"Hvis du kan få en berømthed, kan det hjælpe, men kig efter nogen, der kan støtte dig gratis, fordi de er lokale eller har en forbindelse til dit problem. Hvis du betaler - så prut om prisen!" 

Showet skal fortsætte! 

Med vejledning fra to eksperter kan du bruge disse værktøjer til at løfte dine indsamlinger til det næste niveau. Hvis du har brug for nogle trykte materialer til at supplere dit arrangement, vil Solopress være her for at hjælpe dig hele vejen.