Jak uzyskać wsparcie jako organizacja charytatywna

Wsparcie charytatywne

Rozpoczynając działalność charytatywną, łatwo jest myśleć, że jest się zdanym tylko na siebie. Twoja sprawa jest dla Ciebie wyjątkowa, więc jak inni mogliby Cię zrozumieć lub Ci pomóc? Podobnie jak w przypadku wszystkich form działalności gospodarczej, uzyskanie wsparcia organizacji charytatywnej jest koniecznością dla rozwoju w dobrych czasach i stabilności w tych trudniejszych momentach.

Rozmawialiśmy z dwoma doświadczonymi właścicielami organizacji charytatywnych, którzy zasłużyli na swoje paski i rozumieją, jak ważne jest uzyskanie wsparcia charytatywnego. Paul Sayer, założyciel Prost8 i Esther Taylor, założycielka Lady McAddenObaj usiedli z nami, aby omówić następujące tematy:

Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi

Współpraca jest kluczowa przy zakładaniu organizacji charytatywnej. Siła jedności może sprawić, że Twoja organizacja charytatywna wykroczy daleko poza samotne przedsięwzięcia. Aby szybko się rozwijać, połącz siły z organizacjami charytatywnymi o podobnych poglądach. Pozwala to nie tylko wykorzystać wspólne zasoby, ale także zwiększyć zasięg, podwoić wysiłki w zakresie rzecznictwa i promować wzajemny rozwój. Upewnij się, że nie wchodzisz sobie w drogę; znajdź organizacje charytatywne o pokrywających się celach, ale różnych odbiorcach lub metodach.

Doświadczenie Paula: 

Jeśli współpracujesz z organizacją charytatywną, upewnij się, że jest ona zgodna z Twoim celem. Ważne jest jednak, aby nie były one zbyt podobne, ponieważ może to stać się konfliktem interesów, ponieważ będziecie konkurentami.

Na przykład współpracujemy z Carlą z The Endometriosis Foundation. Cieszymy się, że możemy z nią pracować, ponieważ jest to kompatybilne, ponieważ oni również są organizacją charytatywną zajmującą się zdrowiem, jednak jesteśmy organizacją charytatywną dla mężczyzn, a ich praca jest dla kobiet, więc nie będzie kolizji. Wszyscy zajmujemy się opieką zdrowotną, ale nie konkurujemy ze sobą.

Nasi zwolennicy są gotowi przekroczyć granice na krótką chwilę, ale wrócą do swojej pierwotnej bazy. Nie boimy się, że stracimy naszych zwolenników na jej rzecz, a ona nie boi się, że straci swoich na rzecz naszych. Ale to dodaje jej siły.  

Doświadczenie Esther:

Współpraca jest kluczem i zdecydowanie dobrym pomysłem. Wielu fundatorów lubi widzieć współpracę z innymi, ponieważ pokazuje im, że nie jesteś odizolowany.

W sektorze charytatywnym często występuje tendencja do trzymania się na uboczu. Jednak gdy pracujemy razem, nasz wpływ może być większy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Sugerowałbym, że sprowadza się to do dokładnego przeprowadzenia oryginalnych badań. Sprawdź, kto już istnieje, jak możesz się wyróżnić i z kim możesz współpracować. W przeciwnym razie, jeśli będziesz zbyt podobny, będziesz konkurować z innymi.

Pozyskiwanie wolontariuszy

Wolontariusze są podstawą każdej organizacji charytatywnej, ale przyciągnięcie ich wymaga dobrze przemyślanej strategii. Po pierwsze, określ, kto byłby zainteresowany Twoją sprawą i gdzie możesz do nich dotrzeć. Jasno przedstaw swoją sprawę i wpływ, jaki może mieć ich czas. Nagłaśniaj swoją pracę na platformach mediów społecznościowych, w szkołach, miejscach pracy i na spotkaniach społeczności.

Spraw, by Twoja misja współgrała z wartościami ludzi, a będą oni chętni do pomocy. Regularnie informuj ich o swoich osiągnięciach, aby pokazać namacalne rezultaty ich wkładu. Pamiętaj, aby oferować role, które odpowiadają ich umiejętnościom i zainteresowaniom oraz tworzyć środowisko, w którym ich wysiłki są dostrzegane i doceniane. Uznaj i doceń ich wysiłki, proste podziękowanie może wiele zdziałać. Wolontariusze mogą być najskuteczniejszym rozwiązaniem w pozyskiwaniu wsparcia charytatywnego.

Doświadczenie Paula: 

Zacznij od osób, które znasz. Zacznij od przyjaciół, rodziny i krewnych, ponieważ najłatwiej jest do nich dotrzeć w pierwszej kolejności. Pamiętaj jednak o tym, kogo prosisz o wykonanie jakiego zadania. Kiedy prosisz kogoś o bycie wolontariuszem, upewnij się, że posiada on niezbędny zestaw umiejętności.

Nie proś ich po prostu o przyjście i pomoc, ponieważ możesz skończyć z kimś, kto nie ma pojęcia, co robi lub będzie stał w kącie i gapił się na ciebie przez całą noc. Spróbuj wybrać kogoś, kto ma dobre umiejętności pracy z ludźmi. Jest to jedna z kluczowych umiejętności potrzebnych do bycia dobrym wolontariuszem.

Jeśli organizujesz wydarzenia, najlepszą rzeczą jest, aby wolontariusze rozmawiali z ludźmi. Znajdź wspólną płaszczyznę do rozmowy. Na przykład, jeśli jesteś na pokazie mody, zapytaj ludzi o to, co mają na sobie. Znajdź wolontariuszy, którzy mają umiejętności interpersonalne lub posiadają konkretne, istotne umiejętności.

Jeśli szukasz kogoś, kto pomoże ci z finansami, wybierz księgowego. Nie proś nikogo o pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Znajdź kogoś, kto ma sprawdzony zestaw umiejętności, a nie kogoś, kto mówi: "Zrobię to za ciebie". Staraj się być selektywny w wyborze ludzi.

Doświadczenie Esther:

Ważne jest, aby opowiedzieć swoją historię i sposób, w jaki pomagasz ludziom. Gdy ludzie zobaczą, co robisz, będą podekscytowani i będą chcieli się zaangażować. Sprzedawaj korzyści płynące z wolontariatu w organizacji charytatywnej. Jasno określ role i oczekiwania wobec każdego zatrudnionego wolontariusza. Pozyskaj wolontariuszy, którzy potrafią robić to, czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz ich do wystąpień publicznych, upewnij się, że nie będą mieli tremy stojąc przed tłumem.

Od czasu pandemii Covid, sektor charytatywny naprawdę ucierpiał, wielu wolontariuszy zostało utraconych i wielu z nich miało trudności z ich odzyskaniem. Musisz sprawić, by wolontariusze poczuli się zauważeni i zrozumieli, że jest to coś, dla czego naprawdę warto poświęcić swój czas. Aby zatrzymać wolontariuszy, muszą oni czuć się docenieni za swój czas i poświęcenie.

Niedawno zorganizowaliśmy dzień wyjazdowy, na który zabraliśmy wszystkich naszych powierników, pracowników i wolontariuszy, aby pokazać nasze uznanie dla ich ciężkiej pracy.

Sporządzanie raportu rocznego

Przejrzystość buduje zaufanie. Raport roczny jest odzwierciedleniem przejrzystości i wiarygodności organizacji charytatywnej. Raport powinien być jasny, zwięzły i szczery w odniesieniu do kondycji finansowej, działań fundraisingowych, ważnych osiągnięć, wyników programów i przyszłych celów. Używaj pomocy wizualnych, takich jak wykresy, diagramy i infografiki, aby złożone informacje były zrozumiałe dla wszystkich.

Podziel się historiami sukcesu, aby podkreślić swój wpływ i wzbudzić zaufanie darczyńców. Raport udowadnia twoje zaangażowanie w sprawę, a jednocześnie służy jako świetne narzędzie promocyjne, pokazujące dobrą robotę, którą wykonujesz. Dołącz podziękowania dla wspierających i udostępnij je.

Doświadczenie Paula: 

Sporządza się raport roczny, czyli sprawozdanie finansowe. A bardziej ogólnie, jak organizacja charytatywna radziła sobie w ostatnim roku i jakie są plany na następny rok? Raport może być tak krótki, jak tylko chcesz.

Ale większość organizacji charytatywnych poda, gdzie planowały być w tym roku, gdzie dotarły i co planują zrobić, aby poprawić to w następnym roku. Mogą nawet posunąć się do stwierdzenia, że zamierzamy zatrudnić dwie nowe osoby w tym dziale.

Musisz mieć roczny raport z Komisją Charytatywną, który mówi, ile zarobiłeś, gdzie je wydałeś i co ci zostało, musisz zadeklarować wszelkie pensje powyżej 65 000 funtów. Musisz przedstawić pomysł, jak dotarłeś do miejsca, w którym jesteś i gdzie planujesz kontynuować.

Jeśli nie wiesz, jak sporządzić raport, skorzystaj z plagiatu. Jeśli udasz się do dowolnej organizacji charytatywnej, w Komisji Charytatywnej możesz pobrać raporty roczne. Ściągnij taki, który jest w podobnym duchu do ciebie i wykorzystaj to, co jest istotne, o ile jest to dokładne i odzwierciedla twoją organizację charytatywną.

Doświadczenie Esther:

Sposób raportowania zależy od rodzaju organizacji charytatywnej, jako której jesteś zarejestrowany.

Na przykład organizacja charytatywna, która dostarcza mundurki szkolne biedniejszym dzieciom, pozostawiłaby organizację charytatywną z rzeczywistymi liczbami i wymiernymi danymi, które można łatwo zgłosić. Alternatywnie, organizacje charytatywne zajmujące się zdrowiem psychicznym musiałyby polegać na miękkich wynikach, takich jak poprawa czyjegoś zdrowia psychicznego. Zależy to od tego, co robisz i w jaki sposób raportujesz.

Rekrutacja powierników

Odpowiedni powiernicy kierują organizację charytatywną w stronę jej wizji. Poszukaj osób, które pasjonują się Twoją sprawą, mają różnorodne wykształcenie i umiejętności, które odpowiadają potrzebom Twojej organizacji charytatywnej. Potencjalni powiernicy mogą być ekspertami w zarządzaniu finansami, sprawach prawnych, marketingu lub konkretnej sprawie.

Wydarzenia networkingowe, LinkedIn i zaufane agencje rekrutacyjne mogą być owocnymi źródłami. Upewnij się, że osoby te podzielają Twoje wartości i zachowaj przejrzystość w kwestii obowiązków, zaangażowania czasowego i nagród pozafinansowych. Zróżnicowany, wykwalifikowany i oddany zarząd jest na wagę złota i może stanowić różnicę w uzyskaniu optymalnego wsparcia charytatywnego.

Doświadczenie Esther:

Rada powiernicza jest naprawdę kluczowa. Nauczyliśmy się tego na własnej skórze, gdy zmieniliśmy nasz zarząd, ponieważ pierwotnie byli naszymi przyjaciółmi, ale nie mieli odpowiednich umiejętności, aby umożliwić nam rozwój. Zarządy są kluczowe, ponieważ mogą utrudniać lub przyspieszać rozwój firmy.

Zidentyfikuj obszary, w których sam nie jesteś dobry i zatrudnij ludzi, którzy są w nich mocni, np. HR / finansowanie / operacje. Zidentyfikuj obszary, w których potrzebujesz wsparcia organizacji charytatywnej i znajdź odpowiednich ludzi, którzy wypełnią tę lukę.

Radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami

Każda organizacja charytatywna napotyka przeszkody. Ważne jest to, jak na nie reagujesz. W trudnych czasach należy powrócić do swojej misji. Powinna ona być Twoją kotwicą, kierującą wszystkimi decyzjami. Skorzystaj z sieci wsparcia i porad dla organizacji charytatywnych i pamiętaj o otwartej komunikacji z interesariuszami. Trudne czasy mogą być okazją do innowacji, odporności i rozwoju.

Doświadczenie Paula: 

Covid był naszą największą porażką. Planowaliśmy rozpocząć naszą główną kampanię w maju 2020 roku i oczywiście nie mogło się to wydarzyć. Jesteśmy organizacją charytatywną opartą na wydarzeniach i nagle musieliśmy znaleźć alternatywne sposoby zbierania funduszy. Przenieśliśmy nasze umiejętności na wirtualne wydarzenia, które odniosły sukces, ale na znacznie mniejszą skalę. Uzyskaliśmy również pomoc w uzyskaniu dotacji, aby pomóc nam zebrać potrzebne pieniądze.

Jeśli przechodzisz przez trudności i niepowodzenia, sugeruję, że dwie najlepsze rzeczy, jakie możesz zrobić, to dywersyfikacja i dotarcie do innych ludzi. Nigdy nie trzymaj się tylko jednego planu. Bądź elastyczny i nie bój się zmieniać kierunku.

Doświadczenie Esther:

Jestem pozytywną osobą, nie wierzę, że jest coś złego w porażce, porażka jest miejscem, w którym się uczymy. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, jak i czego możemy się nauczyć lub co możemy zrobić inaczej następnym razem, aby się poprawić.

Istnieje wiele dużych organizacji parasolowych, które pomagają organizacjom charytatywnym przeżywającym trudności. Istnieje wiele stowarzyszeń wolontariuszy, takich jak SAVS, RAVS i CAVS, które są pomocne. Znajdź inne lokalne małe organizacje charytatywne. Spróbuj spotykać się raz w miesiącu z ich dyrektorami generalnymi, aby budować.

Radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami jako organizacja charytatywna ma kluczowe znaczenie dla rady powierniczej. Potrzebujesz rady powierniczej, która wesprze cię we wszelkich trudnościach.

Filar wsparcia

Sięganie po pomoc w potrzebie jest ważne. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wskazówek w tych trudnych czasach, czy porady w jaśniejszych dniach, uzyskanie wsparcia organizacji charytatywnej jest zawsze dobrym pomysłem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie drukowania, Solopress zawsze będą gotowi do pomocy.