Przewodnik po zbieraniu funduszy przez lokalną organizację charytatywną

Zbieranie funduszy dla mniejszych organizacji charytatywnych może być wyzwaniem. Angażowanie lokalnej społeczności ma zasadnicze znaczenie dla zdobycia przyczółka w danym sektorze i obszarze.  

Rozmawialiśmy z dwiema organizacjami charytatywnymi z Southend, które podzieliły się swoją mądrością na temat znaczenia angażowania lokalnej społeczności w celu wzmocnienia kampanii fundraisingowych. 

Stephen Mansfield, dyrektor ds. pozyskiwania funduszy i komunikacji w firmie HARPoraz Daniel Wanna, menedżer ds. wydarzeń w Southend RNLI przekazali swoją nieocenioną wiedzę na następujące tematy: 

Początki w fundraisingu

Rozpocznij zbieranie funduszy z jasną wizją i dostosowanym planem dla swojej lokalnej społeczności. Zidentyfikuj unikalne potrzeby i wyzwania oraz pokaż, w jaki sposób Twoja organizacja charytatywna może skutecznie im sprostać. Stwórz atrakcyjną narrację, która podkreśli natychmiastowy wpływ lokalnych darowizn, przynosząc korzyści osobom i rodzinom. Wykorzystaj oddolne strategie, takie jak poczta pantoflowa, wydarzenia społecznościowe i lokalne media, aby zwiększyć świadomość i nawiązać kontakt z potencjalnymi darczyńcami. Podkreślaj siłę lokalnych darowizn, aby inspirować wsparcie i tworzyć trwałe zmiany. 

Doświadczenie Stephena: 

Przyjrzyj się swojej organizacji i dowiedz się, co jest skuteczne, a co nie, w oparciu o Twoje dochody. Ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać swoje sieci kontaktów i współpracować z ludźmi lub firmami w okolicy. Osobiście współpracujemy z lokalnymi firmami i kościołami. Są to relacje, które ciężko pielęgnujemy, utrzymujemy i budujemy.  

Wybierz aspekty fundraisingu, które mogą zmaksymalizować włożony wysiłek. Gorąco polecam rozwijanie możliwości przekazywania prezentów. Skonfiguruj swoje systemy tak, aby przekazywanie darowizn i polecenie zapłaty były tak łatwe, jak to tylko możliwe. Spójrz na to w ten sposób: jeśli 10 osób przekaże 10 funtów miesięcznie, w ciągu roku będziesz mieć 1200 funtów.  

Chociaż jesteśmy lokalną organizacją charytatywną, ważne jest, aby nie ograniczać się do jednego obszaru. Skup się zarówno na swojej sprawie, jak i okolicy, ważne jest, aby zachować równowagę. Jako organizacja charytatywna z siedzibą w Southend naprawdę staramy się promować lokalność. Lokalność jest dobrym wyróżnikiem dla organizacji charytatywnej. Wykorzystaj swoją lokalność jako mocną stronę, ludzie naprawdę ufają lokalnym organizacjom charytatywnym. 

Doświadczenie Daniela: 

Mamy własny comiesięczny komitet fundraisingowy z osobą, która opiekuje się każdym oddziałem. Uważamy, że konsekwentne planowanie spotkań jest naprawdę pomocne przy rozpoczynaniu zbierania funduszy. To działa od lat. 

Zalecałbym proaktywne podejście, ponieważ czerpiemy z niego korzyści. Nasza jednostka w Southend stała się złotym standardem dla wszystkich placówek RNLI w całym kraju. W wyniku naszego sukcesu prowadzimy wykłady na temat najlepszych praktyk w całym kraju.  

Wyznaczanie celów

Wyznacz realistyczne cele, które odzwierciedlają wyzwania i możliwości lokalnej społeczności. Weź pod uwagę zasoby i możliwości swojej organizacji, wyznaczając osiągalne, ale wpływowe cele. Świętuj zarówno małe, jak i duże kamienie milowe, pracując nad realizacją większej wizji. Komunikuj się w przejrzysty sposób z darczyńcami i osobami wspierającymi, pokazując, w jaki sposób ich wkład przyczynia się do pozytywnych zmian. Wyznaczając osiągalne cele, można budować dynamikę i wzbudzać poczucie spełnienia wśród interesariuszy. 

Doświadczenie Stephena:  

Wyznaczając cele, zastanów się, jakimi kanałami fundraisingu chcesz się zająć. Wyznacz realistyczne, ale ambitne cele. Sugerowałbym przyjrzenie się poprzednim zbiórkom pieniędzy i ustalenie, gdzie chcesz iść dalej. Czy chcesz osiągnąć 10% więcej przychodów z poprzedniej zbiórki?  

Wpleć swoje cele w komunikację. Jeśli chcesz pozyskać znaczących darczyńców, stwórz specjalne wydarzenia, podczas których ludzie będą mogli zaangażować się fizycznie i poczuć się zaangażowani. Jako lokalna organizacja charytatywna ważne jest, aby wyznaczać realistyczne cele. W pierwszym roku pozyskaj jednego dużego darczyńcę, który przekaże 10 000 funtów. W drugim roku postaraj się pozyskać trzy osoby, które mogą przekazać taką kwotę. 

Doświadczenie Daniela: 

Ponieważ wszyscy jesteśmy wolontariuszami, ustalenie celów może być trudne. Jako jednostka wiemy, że potrzebujemy około 150 000 funtów rocznie, aby funkcjonować. Dla nas w RNLI nie chodzi tylko o pieniądze. Sugerowałbym skupienie się na tym, o czym chcesz podnieść świadomość. Chodzi również o podnoszenie świadomości w sensie edukacyjnym poprzez prowadzenie rozmów i chodzenie do szkół, aby rozmawiać o bezpieczeństwie w wodzie. 

Budowanie bazy danych subskrybentów

Pielęgnuj oddaną społeczność zwolenników ze zdrową liczbą lokalnych subskrybentów. Korzystaj z różnych kanałów, takich jak wydarzenia społecznościowe, media społecznościowe i poczta pantoflowa, aby zbierać informacje kontaktowe. Stwórz przyjazny dla użytkownika formularz online, aby pozyskać nowych subskrybentów. Regularnie komunikuj się za pośrednictwem ukierunkowanych wiadomości e-mail lub biuletynów, dzieląc się ważnymi historiami i nadchodzącymi wydarzeniami. Pielęgnuj tę lojalną sieć, aby zmaksymalizować wsparcie dla swojej organizacji charytatywnej. 

Doświadczenie Stephena:  

W świecie, w którym żyjemy, chodzi o RODO. Przechwytywanie informacji o ludziach jest absolutnie kluczowe. Upewnij się, że masz łatwy dostęp do danych, aby zawsze mieć je pod ręką. Myślę, że kluczowe jest upewnienie się, że formularze zgody są dostępne wszędzie: podczas wydarzeń, na stronie internetowej i gdy ktoś przekazuje darowiznę. Pamiętaj, aby wykorzystać darowizny. 

Doświadczenie Daniela: 

Lokalnie nie mamy listy ze względu na RODO. Baza danych subskrybentów, do której mamy dostęp, to krajowa lista RNLI. Pytamy ludzi, czy chcieliby zostać dodani do naszej listy na wydarzenia, a dopiero potem dodajemy ludzi do naszej listy mailingowej, która jest przeznaczona wyłącznie na wydarzenia.  

Pozyskiwanie funduszy

Generuj fundusze, które przyniosą bezpośrednie korzyści Twojej społeczności dzięki kreatywnym i lokalnym metodom pozyskiwania funduszy. Współpracuj z lokalnymi firmami, grupami społecznymi i osobami prywatnymi w celu pozyskania darowizn. Organizuj wydarzenia społecznościowe, takie jak sprzedaż wypieków lub biegi charytatywne, aby zwiększyć świadomość. Korzystaj z internetowych platform crowdfundingowych i kampanii oddolnych, aby wykorzystać sieci społecznościowe. Skoncentruj się na ukierunkowanych działaniach fundraisingowych, aby generować znaczące zasoby i wprowadzać zmiany lokalnie. 

Doświadczenie Stephena:  

Zdecydowanie warto przyjrzeć się budowaniu indywidualnych prezentów. Jeśli wiesz, że nie przyniesie to dużych dochodów, pomyśl o drugorzędnych celach, takich jak budowanie i ulepszanie zarządzania relacjami z subskrybentami.  

Tam, gdzie to możliwe, współpracuj z podobnymi organizacjami charytatywnymi. Przekonałem się, że współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi jest absolutnie kluczowa. Osobiście uważam, że byłoby zaniedbaniem z naszej strony, gdybyśmy nie uzupełniali innych organizacji charytatywnych podobnych do nas w okolicy. Wolontariusze pomagają sobie nawzajem w wypełnianiu luk dla fundraiserów, gdy tylko jest to możliwe.  

Doświadczenie Daniela: 

W całym kraju RNLI zarabia 180 milionów funtów rocznie. Tradycyjnie około 60% naszych całkowitych darowizn pochodzi z testamentów, jednak liczba ta maleje. Jako jednostka, Southend RNLI musi zebrać £150,000 każdego roku, aby funkcjonować i pokryć koszty paliwa, sprzętu, szkoleń itp. W przybliżeniu zbieramy 100 000 funtów, a reszta pochodzi z puli krajowej. 

Fundraising oparty na wydarzeniach

Zbieraj fundusze i buduj jedność poprzez wydarzenia społecznościowe. Organizuj wydarzenia na mniejszą skalę, które odzwierciedlają twoją społeczność i w które mogą się zaangażować. Współpracuj z lokalnymi firmami i organizacjami, aby współorganizować wydarzenia i wzmacniać ich wpływ. Zaangażuj wolontariuszy i sympatyków do udziału i rozpowszechniania informacji. Zbierz wsparcie, wygeneruj fundusze i wzmocnij więzi w lokalnej społeczności charytatywnej. 

Doświadczenie Stephena:  

Jeśli chodzi o wydarzenia, jeśli już je organizowałeś, wróć do swoich poprzednich odbiorców, aby ponownie sprzedać. Jedną z ważnych rzeczy jest szukanie podobnych osób, nowych ludzi, którzy przypominają podobnych darczyńców pod względem ich wartości. Można to zrobić za pomocą marketingu cyfrowego lub ręcznie. Poszukaj osób, które są powiązane z twoją sprawą, jest bardziej prawdopodobne, że poczują pasję do twojej pracy i zaangażują się w nią. Twórz pozytywne wiadomości lub historie prasowe, aby dotrzeć do nowych osób i wyjść poza obserwujących, których już masz.  

Doświadczenie Daniela: 

Wydarzenia na dużą skalę stały się naszą specjalnością. Wyróżniają nas takie wydarzenia jak Mulberry Fun Run, który co roku przyciąga ponad 1000 osób. W ubiegłym roku bieg ten przyniósł nam 16 000 funtów zysku. Innym z naszych dużych wydarzeń jest coroczny Boxing Day dip, który gromadzi około 400 odważnych osób i co roku zbiera blisko 10 000 funtów. 

Promowanie wydarzeń

Promuj swoje wydarzenia i angażuj członków społeczności poprzez lokalne taktyki marketingowe. Korzystaj z biuletynów społecznościowych, lokalnych publikacji i sąsiedzkich tablic ogłoszeń. Platformy mediów społecznościowych świetnie nadają się do dzielenia się szczegółami wydarzeń i osobistymi historiami. Współpracuj z lokalnymi firmami, aby wyświetlać materiały promocyjne i zapewniać zachęty. Generuj emocje i zwiększaj uczestnictwo w swojej społeczności dzięki hiperlokalnemu podejściu promocyjnemu. 

Doświadczenie Stephena:  

Kieruj reklamy do firm, zwłaszcza tych, które podzielają wartości podobne do Twojej organizacji charytatywnej. Zwłaszcza firmy, które mają korporacyjnych menedżerów społecznych lub osoby, które pełnią takie funkcje. Skoncentruj się na swoich USP, aby pokazać, co odróżnia Cię od innych organizacji charytatywnych. Znajdź swoją niszę i znajdź sposób na jej marketing. 

Doświadczenie Daniela: 

Regularnie wysyłamy mailingi do naszej listy mailingowej. W przeszłości nasze plakaty nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Z tego powodu zastąpiliśmy część naszego budżetu na druk reklamami społecznościowymi, a nasze rejestracje na Facebooku i Instagramie poszybowały w górę. Chodzi o to, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla Ciebie. 

Wartość marketingu drukowanego

Zaangażuj lokalną społeczność poprzez marketing drukowany, aby wspierać osobiste kontakty. Użyj Ulotki, Plakatyi tablice ogłoszeń społeczności, aby komunikować swoją misję. Przyciągające wzrok projekty i zwięzłe komunikaty mogą naprawdę przyciągnąć uwagę ludzi. Współpracuj z lokalnymi firmami, aby wyświetlać materiały drukowane w ich sklepach. Rozważ obecność w lokalnych czasopismach lub niewielkich publikacjach drukowanych. Stwórz namacalną obecność, która będzie rezonować z osobami w Twojej społeczności. 

Projekty ulotek

Doświadczenie Stephena:  

Druk ma ogromne znaczenie! Potrzebujemy go do tak wielu rzeczy. Wydarzenia, inicjatywy i plakaty dla naszych sklepów charytatywnych. Są pierwszą linią do tworzenia promocyjny rzeczy, aby pokazać, co oferujemy. Uzupełnia to naszą pracę i wnosi wiele wartości do tego, co robimy.  

Chodzi o to, aby Twoja wiadomość dotarła do odbiorców. Ulotki i plakaty świetnie sprawdzają się w przypadku wydarzeń, podczas gdy ulotki i Broszury i świetnie nadaje się do przekazywania dłuższych informacji. Wysyłamy również broszury dotyczące naszego programu dziedzictwa.  

Doświadczenie Daniela: 

Ludziom łatwo jest przeczytać wiadomość e-mail i o niej zapomnieć. Materiały drukowane oferują wizualne przypomnienie i trudniej o nich zapomnieć. Umieść swój druk w odpowiednich miejscach, w których może znajdować się Twój rynek docelowy. Dla nas są to miejsca takie jak kluby jachtowe i schroniska harcerskie. 

Banery PVC są dla nas niezbędne. Każde organizowane przez nas wydarzenie wymaga nowego projektu, aby promować je w lokalnym mieście i okolicy. Staramy się umieszczać je w miejscach o dużej przepustowości i strategicznie je lokalizować.  

Rozdajemy pakiety powitalne zawierające Ulotki składane podwójnie z przewodnikiem na temat tworzenia strony sponsorskiej na JustGiving. Zawierają one również formularze sponsorskie i informacje o wydarzeniu. Nasze pakiety zawierają Opaski na rękę które są bardziej wizualną wskazówką lub przypomnieniem. 

Zbieranie darowizn

Spraw, aby zbieranie darowizn było łatwe dzięki przyjaznym dla użytkownika i lokalnym metodom. Korzystaj z platform internetowych dostosowanych do potrzeb Twojej społeczności. Oferuj tradycyjne opcje offline dla interakcji osobistych. Nawiąż współpracę z lokalnymi firmami lub ośrodkami społecznymi w celu stworzenia fizycznych punktów odbioru darowizn. Informuj o wpływie każdej darowizny i wyrażaj wdzięczność darczyńcom. 

Doświadczenie Stephena:  

100% musisz zdobyć platformę darowizn online. Każdy chce teraz robić rzeczy online lub kartą. Jeśli kiedykolwiek robimy zbiórkę wiaderek, zawsze przynosimy czytnik kart, aby ludzie mogli przekazywać darowizny zbliżeniowo. Polecam skorzystanie z usług dostawcy płatności online. Wiąże się to z początkowymi kosztami biznesowymi, ale jest to mądra decyzja biznesowa, ponieważ ułatwia przekazywanie darowizn wspierającym. Umieść kod QR na swoim wydruku, ponieważ zapewnia on łatwy sposób na przekazanie darowizny. 

Doświadczenie Daniela: 

Wiadra i pudełka są dla nas bardzo ważne. Mamy około 100 skrzynek RNLI umieszczonych przy kasach sklepowych. Posiadanie automatów z kartami zbliżeniowymi jest dziś niezbędne dla każdego fundraisera, więc ludzie z gotówką lub bez mogą przekazywać darowizny. Mamy również JustGiving dla naszej stacji w Southend i te, które tworzymy na potrzeby konkretnych wydarzeń. 

Fundusze z ograniczeniami i bez ograniczeń

Twoje fundusze mogą być podzielone na dwie kategorie: ograniczone i nieograniczone. 

  • OgraniczonyDarowizny są przekazywane na określony cel lub projekt w ramach organizacji charytatywnej. 
  • Bez ograniczeńdochód, który organizacja charytatywna może przeznaczyć na dowolny cel. 

Podczas gdy fundusze o ograniczonym dostępie mogą wspierać konkretne inicjatywy, fundusze o nieograniczonym dostępie zapewniają stabilność finansową i elastyczność. Są one istotną częścią kondycji finansowej organizacji charytatywnej. 

Doświadczenie Stephena:  

Oba rodzaje funduszy są naprawdę ważne. Staraj się pozyskać jak najwięcej nieograniczonych funduszy, w większości projektów, które realizujemy, staramy się pozyskać ten rodzaj przychodów. Jednak w przypadku dużych projektów fundusze ograniczone mogą być naprawdę pomocne. 

Może to być również bardzo atrakcyjne dla ograniczonych darczyńców, którzy lubią wiedzieć, gdzie wykorzystywane są ich pieniądze. Na przykład budujemy nieruchomości dla bezdomnych, co wymaga dużych darowizn. Jest to coś, co możemy fizycznie pokazać darczyńcom, gdzie trafiły ich pieniądze. 

Doświadczenie Daniela: 

Wszystkie pieniądze zebrane w Southend pozostają w Southend. Pod tym względem jesteśmy bardzo samowystarczalni. Istnieje element ograniczonych funduszy. Wiele osób kupuje łódź ratunkową dla konkretnej stacji. Okazuje się, że niektóre stacje otrzymują więcej takich darowizn niż inne, więc w rezultacie trafiają one do centralnej puli, aby wyrównać udział.  

Utrzymywanie relacji z darczyńcami

Pielęgnuj osobiste relacje z darczyńcami, aby stworzyć dedykowaną sieć wsparcia. Potwierdzaj każdy wkład za pomocą spersonalizowanych wiadomości. Prezentuj wpływ darowizn na społeczność. Informuj darczyńców na bieżąco o postępach poprzez historie i referencje. Przedstawiaj ludziom możliwości zaangażowania. Utrzymuj regularną komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynów i mediów społecznościowych. Zbuduj bazę lojalnych darczyńców zaangażowanych w dokonywanie zmian w swojej społeczności. 

Doświadczenie Stephena:  

Mamy proces podziękowania, w którym wysyłamy cyfrowy lub drukowany list z podziękowaniem, w zależności od tego, w jaki sposób przekazali darowiznę. Jeśli wyrazili zgodę na nasz marketing, będziemy regularnie wysyłać im wiadomości e-mail lub biuletyn. Ważne jest, aby upewnić się, że słyszą o korzyściach płynących z ich wsparcia i nadchodzących wydarzeniach. Pomaga to stworzyć stałych darczyńców. 

Doświadczenie Daniela: 

Informowanie darczyńców jest niezbędne do angażowania ludzi w nowe wydarzenia. Nazwa RNLI niesie ze sobą pewną wagę. Ludzie nas szanują i czują się zachęceni do utrzymania swoich darowizn i relacji z nami. Staramy się również organizować wszystkie nasze wydarzenia na naszym terenie. Nasz Mulberry Fun Run to wyścig przez błoto. Pływanie w Boxing Day odbywa się w wodzie itp.  

Obszar wpływu 

Daniel i Stephen zdobyli swoją wiedzę przez wiele lat ciężkiej pracy w sektorze charytatywnym. Dzięki temu, że poświęcili czas na podzielenie się swoim doświadczeniem, jesteś w doskonałej pozycji, aby wykorzystać tę wiedzę i dotrzeć do lokalnego rynku potencjalnych darczyńców. Kiedy będziesz gotowy, Solopress pomoże Ci w zaspokojeniu wszelkich potrzeb związanych z drukiem, aby przekształcić Twoje lokalne działania fundraisingowe.