Solopress i Two Sides: obalanie mitów

Jeśli chodzi o środowisko, cyfryzacja jest dobra, a papier jest zły, prawda? Niekoniecznie!

Niestety, w świecie druku, papieru i opakowań papierowych krąży wiele mitów. Czasami uważa się, że drukowanie oznacza wylesianie. Albo że cyfrowe alternatywy nie mają żadnych szkodliwych skutków. W rzeczywistości sytuacja nie jest tak prosta. W rzeczywistości istnieją przekonujące dowody na to, że jest wręcz przeciwnie...

Przywracanie równowagi

W 2008 roku grupa profesjonalistów z łańcucha dostaw komunikacji graficznej zebrała się, aby stworzyć forum, które nie tylko promowałoby praktyki środowiskowe, ale także zapewniało głos, aby opowiedzieć prawdziwą historię o tym, jak daleko zaszła branża w zmniejszaniu wpływu na środowisko.

Wynik był następujący Dwie stronyto grupa non-profit, która jest w stanie badać, edukować i komunikować się w kwestiach ekologicznych związanych z papierem i drukiem.

Dzięki swoim badaniom i pracy w zakresie public relations, Two Sides było w stanie opowiedzieć zupełnie inną historię o odpowiedzialności środowiskowej w branży komunikacji graficznej, od leśnictwa po dostawę.

Dwie strony tej historii...

Jednym z niepokojących mitów na temat produkcji papieru jest to, że jest ona główną przyczyną wylesiania, w wyniku czego niszczone są europejskie lasy. W rzeczywistości, według Two SidesW latach 2005-2020 europejskie lasy powiększały się każdego dnia o powierzchnię odpowiadającą 1500 boiskom piłkarskim!

Innym błędnym przekonaniem jest to, że produkcja papieru powoduje duży ślad węglowy. W rzeczywistości branża ta jest jednym z najniższych emitentów gazów cieplarnianych i udało jej się zmniejszenie emisji o jedną czwartą w ciągu dwunastu lat poprzedzających rok 2017.

Z drugiej strony istnieje popularny pogląd, że komunikacja cyfrowa i przechowywanie danych są ostateczną ekologiczną alternatywą dla druku. Okazuje się, że to również nie jest takie oczywiste. Branża ICT wytwarza obecnie 2,5-3% światowej emisji CO2, przy czym przewiduje się, że do 2040 r. liczba ta wzrośnie do 14%.

To tylko kilka z otwierających oczy, obalających mity faktów i liczb, które można znaleźć na stronie TwoSides.info.

Czerwona kartka dla "zielonego prania" 

Jeszcze bardziej niepokojąca jest tendencja do reklamowania alternatywnych sposobów komunikacji lub opakowań jako "przyjaznych dla środowiska", podczas gdy w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Prawdziwe twierdzenia dotyczące wysiłków korporacyjnych w zakresie środków ochrony środowiska to świetny sposób na uspokojenie klientów i wyróżnienie firmy na tle konkurencji. Jeśli jednak twierdzenia te są fałszywe, mogą pozbawić klientów uczciwych firm i ostatecznie spowodować większe szkody dla środowiska.

Two Sides ciężko pracuje, aby zidentyfikować i ujawnić przypadki "zielonego prania". Od 2010 roku udało im się doprowadzić do zmiany lub usunięcia wprowadzających w błąd oświadczeń środowiskowych przez ponad 700 organizacji, w tym wiele wiodących na świecie firm finansowych, telekomunikacyjnych i użyteczności publicznej.

Historia odpowiedzialnego drukowania

Z kolei Solopress zawsze dbał o środowisko, a praca wykonana przez Two Sides jest bardzo zgodna z naszym własnym etosem.

Przez całą naszą 22-letnią historię Solopress angażował się w zrównoważony druk, z godnym pochwały rekordem odpowiedzialnych zakupów i produkcji. Nasze wysiłki obejmowały uczestnictwo w różnych projektach środowiskowych, współpracę z partnerami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla w zakresie mediów i dostaw oraz korzystanie ze zrównoważonych zasobów papieru i atramentów roślinnych.

Biorąc pod uwagę nasze wspólne zainteresowanie odpowiedzialną przyszłością naszej branży, współpraca Solopress i Two Sides ma sens.

Partnerstwo z Solopress

Podpisując umowę z Two Sides, dyrektor zarządzający Solopress Simon Cooper powiedział,

"Nadszedł właściwy czas, aby Solopress stał się członkiem Two Sides.Po niedawnym wprowadzeniuSolopress GreenZ niecierpliwością czekamy na dalszą poprawę naszej pozycji w zakresie zrównoważonego rozwoju i promowania szerszych zrównoważonych atrybutów mediów drukowanych".

Simon kontynuuje: "W Solopress naszą polityką jest zarządzanie firmą w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska.Minimalizujemy nasz wpływ na planetę i pomagamy naszym klientom robić to samo".

Ekologiczny kodeks życia

Współpracując z Two Sides, Solopress zobowiązuje się do przestrzegania zasad, których Two Sides wymaga od swoich członków. Zasady te są następujące:

  • Będziemy prowadzić naszą działalność w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym i społecznym.
  • Wspieramy i będziemy wspierać programy certyfikacji lasów, a także praktyczne wykorzystanie włókien pochodzących z recyklingu w odpowiednich produktach.
  • Będziemy stosować procedury mające na celu zapewnienie zakupu surowców ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.
  • Będziemy mierzyć i zarządzać naszym śladem środowiskowym poprzez eliminowanie lub minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
  • Wspieramy wdrażanie skutecznych programów recyklingu oraz minimalizację i ostateczną eliminację odpadów drukowanych i papierowych na wysypiskach śmieci.
  • Poprawimy zrównoważony charakter naszych działań biznesowych poprzez pomiar i minimalizację ilości odpadów oraz zużycia wody i energii.

Powiedz to głośno

Są to ważne wytyczne, które wymagają bardzo niewielkich zmian w i tak już świadomych ekologicznie praktykach biznesowych Solopress. Co ważniejsze, partnerstwo z Two Sides pozwoli Solopress szerzej i skuteczniej komunikować nasze przesłanie dotyczące zrównoważonego rozwoju dzięki danym, narzędziom i zasobom tworzonym przez grupę.

Na zatłoczonym rynku trudno jest nam zainwestować czas w wywieszanie flagi ekologicznych referencji branży. Na szczęście Dwie strony jest w stanie pomóc nam wyeksponować te kwestie tak, jak na to zasługują.