Bionisch lezen: Leesbare ontwerpen maken

Bionisch lezen is een methode voor het opmaken van je tekst die je ontwerp gemakkelijker en toegankelijker maakt om te lezen. 

Leesbaarheid en ontwerp gaan hand in hand, en je werk zo gemakkelijk mogelijk laten absorberen kan het verschil zijn tussen een verkoop of een mislukking. 

Dit bericht over een nieuwe bionische leesmethode trok onze aandacht en Solopress wilden onderzoeken hoe onze klanten deze vaardigheid in hun eigen voordeel zouden kunnen benutten. 

 

 Waarom versnelt dit het lezen?

Het vet maken van de beginletters van woorden verbetert de leesbaarheid en toegankelijkheid door de aandacht te vestigen op belangrijke punten of belangrijke termen. Deze techniek staat bekend als beginletters vet maken en wordt vaak gebruikt in koppen, subkoppen of andere elementen die bedoeld zijn om op te vallen.

Door de eerste letter van een woord te benadrukken, kun je een visuele hiërarchie creëren en de ogen van de lezer naar de belangrijkste informatie leiden.

Dit kan vooral handig zijn bij langere stukken tekst of complexe inhoud, omdat het kan helpen om informatie op te splitsen en de navigatie te vergemakkelijken.

Het zit ook in het ontwerp om een visueel aantrekkelijkere en boeiendere lay-out te creëren. Dit voegt een gevoel van diepte en textuur toe aan het ontwerp en vestigt de aandacht op belangrijke onderdelen.

Wat is bionisch lezen? 

Bionische leesmethoden zijn een reeks technieken die zijn ontwikkeld om de leesefficiëntie en het leesbegrip te verbeteren door mensen in staat te stellen tekst sneller te verwerken en er sneller mee om te gaan.  

In deze zin verwijst 'bionisch' naar het samenvoegen van technologie of moderne technieken met menselijke vaardigheden om de leesprestaties te verbeteren.  

Bionische leesmethoden hebben als doel lezers te helpen informatie effectiever en sneller te verwerken, terwijl ze soms zelfs het begrip van een bepaald onderwerp verbeteren. 

Ontwerp boekomslag

Welke andere bionische leestechnieken zijn er?

Er zijn verschillende benaderingen en hulpmiddelen die kunnen worden beschouwd als bionische leesmethoden. 

Deze omvatten: 

 • Snelleestechnieken 
 • Snelle Seriële Visuele Presentatie (RSVP) 
 • Visuele hulpmiddelen en opmaak 
 • Tekst-naar-spraak tools 

 

Snelleestechnieken 

Snellezen

Snelleestechnieken zijn bedoeld om lezers informatie sneller te laten verwerken, terwijl ze nog steeds begrijpen wat er voor hen ligt.  

Deze methoden zijn ontworpen om de leesefficiëntie te verbeteren, zodat je meer informatie in minder tijd tot je kunt nemen. 

Enkele populaire snelleestechnieken zijn: 

 • Afromen 
 • Scannen 
 • Vetgedrukt 

Afromen is een leestechniek waarbij iemand snel door een stuk tekst kan bladeren en daarbij de belangrijkste ideeën, koppen en belangrijke trefwoorden kan identificeren. Zo kun je een algemeen begrip van iets krijgen voordat je er dieper op ingaat. 

Scannen is een leestechniek waarbij je op zoek gaat naar specifieke sleutelwoorden of informatie in een stuk tekst zonder de hele inhoud te lezen.  

Vetgedrukt is een schrijftechniek die zowel skimmen als scannen mogelijk maakt. Door trefwoorden of delen van informatie te markeren, kan een lezer snel en moeiteloos door een stuk tekst bladeren. 

 

Snelle seriële visuele presentatie 

Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) is een tekstopmaaktechniek waarbij woorden één voor één op een vaste positie op een scherm worden weergegeven. Het belangrijkste idee achter RSVP is om de behoefte aan oogbewegingen tijdens het lezen te minimaliseren, wat de leessnelheid kan verhogen en visuele vermoeidheid kan verminderen. 

Bij traditioneel lezen bewegen je ogen over een pagina of scherm en springen ze van het ene woord naar het andere en van de ene regel naar de andere. Deze oogbewegingen, saccades genoemd, kunnen veel tijd in beslag nemen en je leesproces vertragen.  

Bovendien wordt de tijd die je hersenen nodig hebben om zich na een saccade weer op elk nieuw woord te concentreren fixatie genoemd, wat ook bijdraagt aan een trager leestempo. 

RSVP elimineert de noodzaak voor saccades en fixaties door woorden één voor één op dezelfde plaats op het scherm te presenteren. De snelheid waarmee woorden worden weergegeven kan worden aangepast aan het comfort en het vaardigheidsniveau van de lezer. Het resultaat is dat de lezer zijn aandacht op één punt kan richten en de tekst efficiënter kan verwerken. 

 

Visuele hulpmiddelen en opmaak 

Visuele hulpmiddelen en opmaak zijn kleine veranderingen in een presentatie die een grote impact kunnen hebben op de lezer. 

Enkele veelgebruikte visuele technieken die het lezen vergemakkelijken zijn: 

 • Lettergrootte en -stijl: Een groter lettertype is meestal gemakkelijker te lezen, terwijl een duidelijke en eenvoudige letterstijl ervoor zorgt dat tekst begrijpelijk is, maar je ontwerp toch visueel aantrekkelijk blijft. 
 • Regelafstand: Het aanpassen van de ruimte tussen regels kan visuele rommel verminderen waardoor een stuk tekst makkelijker en duidelijker te lezen is. Een grotere regelafstand kan de kans verkleinen dat iemand delen overslaat of herleest. 
 • Genummerde lijsten: Het presenteren van informatie in een lijstformaat kan het begrip van de lezer van informatie verbeteren door grote blokken tekst op te splitsen en tekst op een duidelijke, beknopte manier te organiseren. Vooral genummerde lijsten kunnen een lezer helpen het belang van de informatie voor hem of haar te rangschikken. 
 • Koppen en subkoppen: Duidelijke en specifieke kopteksten kunnen lange tekstgedeelten opbreken, zodat lezers gemakkelijker kunnen navigeren en de inhoud begrijpen. Dit helpt lezers snel de relevante belangrijke informatie te vinden die ze nodig hebben. 
 • Kleurcontrast: door de juiste kleuren te gebruiken als contrast tussen de tekst en de achtergrond kun je de leesbaarheid verbeteren door de tekst duidelijker te laten uitkomen. Kleuren met een hoog contrast, zoals zwarte tekst op een witte achtergrond, zijn meestal gemakkelijker te lezen dan alternatieven met een laag contrast. 

Het is misschien wat overdreven om al deze visuele bionische leesmethoden tegelijk te gebruiken, maar als je er verschillende combineert om elkaar aan te vullen, kun je je lezer een stuk inhoud bieden dat veel gemakkelijker te consumeren is.  

 

Tekst-naar-spraak tools 

Tekst-naar-spraak (TTS) hulpmiddelen zijn een bionische leesmethode die geschreven tekst omzet in gesproken woorden.  

Deze technologie kan nuttig zijn voor een groot aantal mensen, vooral mensen met een visuele beperking of leermoeilijkheden.  

De belangrijkste voordelen van tekst-naar-spraak zijn onder andere: 

 • Toegankelijkheid 
 • Multitasking 
 • Beter begrip 
 • Taal leren 

Deze bionische leesmethode is toegankelijk omdat het mensen kan helpen met leesproblemen zoals dyslexie of mensen die visuele hulpmiddelen nodig hebben. 

Tekst naar spraak

Tekst-naar-spraak kan sommige mensen helpen met multitasken, omdat een luisteraar een andere taak kan uitvoeren terwijl hij de gesproken informatie tot zich neemt. Net als bij het luisteren naar een podcast, kan tekst-naar-spraak gebruikt worden tijdens het werken, sporten of vele andere taken. 

Voor sommigen zal luisteren naar tekst in plaats van lezen helpen om de informatie beter te onthouden.  

Daarnaast is luisteren naar hoe woorden worden uitgesproken een geweldig hulpmiddel bij het leren van een nieuwe taal. Horen hoe een expert zijn woorden uitspreekt kan het verschil betekenen tussen klinken als een inwoner en een gênant moment! 

 

Bionisch lezen & printen 

Het gebruik van bionische leesmethoden in je ontwerp kan helpen om het voor veel mensen toegankelijker en begrijpelijker te maken.  

Deze techniek combineert technologie en digitale hulpmiddelen om de menselijke leesvaardigheid te vergroten. 

Als je op zoek bent naar een plek om je ontwerp en artwork af te drukken met bionische leesmethoden, Posters, Folders en leaflets van Solopress bieden het perfecte platform om deze technieken te testen.