Sådan designer du den perfekte valgfolder, som vælgerne ikke kan ignorere!

Perfekt valgfolder

Valgbrochurer er en stor del af enhver politisk kampagne - vi burde vide det, vi har selv trykt en eller to i vores tid.

Men hvad gør nogle kampagner mere effektive end andre?Vi var nysgerrige efter at høre folks mening om emnet, så vi gennemførte en undersøgelse blandt 878 vælgere for at finde ud af, hvad de egentlig tænker, når de modtager en valgfolder. Her er vores resultater...

Politiske overskrifter

Det første sæt spørgsmål i vores undersøgelse handlede om overskriften. Hvilken slags budskab foretrækker folk at se på forsiden af en valgfolder?

1. Hvilken type overskrift ville du foretrække at se på forsiden af en valgfolder? Et partislogan, en specifik politik eller et citat fra kandidaten?

Vi opdagede, at flertallet af vores respondenter foretrækker at se en overskrift, der er skarpt fokuseret på et specifikt politikområde, frem for en mere generel hensigtserklæring. 56% af respondenterne sagde, at de ville foretrække at se en specifik overskrift. 25% foretrak et partislogan, og kun 19% ønskede at se et citat fra kandidaten. Dette er i modstrid med den fremherskende tendens, vi ser for mere generelle overskrifter, såsom "Stærkt og stabilt lederskab i national interesse" (Conservative, 2017). Måske skulle de store partier skifte til mere specifikke overskrifter?

2. Hvad skal overskriften på forsiden af en valgfolder fokusere på? Et hovedspørgsmål eller flere spørgsmål?

Hvis du vælger at indlede med en politikdrevet overskrift, skal den så fokusere på ét emne eller omfatte en bredere vifte af politikker? 56 % af respondenterne sagde, at de foretrækker at se en overskrift, der fokuserer på et hovedemne, mens de resterende 44% ville foretrække at se et mere generelt budskab, der fokuserer, så overskriften med en enkelt politik vinder med en lille margin.

3. Hvad vil du helst lære af overskriften? Hvad kandidaten står for eller er imod?

Overskrifter kan fremhæve en positiv holdning på vegne af kandidaten, eller de kan koncentrere sig om noget, de er imod. Da vi spurgte folk, hvad de foretrak, foretrak et overvældende antal på 88% en overskrift, der beskrev, hvad kandidaten står for, mens kun 12% foretrak en overskrift, der fokuserer på, hvad kandidaten er imod.

4. Hvad skal overskriften fortælle dig? Hvorfor du skal stemme på kandidaten, eller hvorfor du ikke skal stemme på modstanderen?

På samme måde kan overskriften være en mulighed for selvpromovering eller en mulighed for at nedgøre oppositionen. Ifølge vores undersøgelse vil langt de fleste mennesker dog hellere se dig argumentere for dit lederskab end være vidne til, at du kaster mudder på dine modstandere. 96% foretrækker et positivt budskab.

Foto-muligheder

Et foto af kandidaten er en fast bestanddel af kampagnefoldere. Der skal dog træffes beslutninger om, hvor billedet skal tages, hvem der er med på det, hvordan det skal beskæres, og endda hvilket ansigtsudtryk der skal være.

5. Hvilken type foto vil du helst se på forsiden? Et foto af kandidaten eller et, der viser et problem i valgkredsen/afdelingen?

Respondenterne var næsten delt i to, da de blev spurgt om, hvor kandidaten overhovedet skulle optræde. 52% foretrak et foto af kandidaten, og 48% foretrak at se et foto, der viser et problem i valgkredsen eller afdelingen. Så måske er det i det mindste på forsiden ikke så selvfølgeligt at vise et billede af kandidaten, som vi troede!

6. Hvilken slags billede af kandidaten vil du helst se? Hoved og skuldre eller hele kroppen?

Præcis hvor meget af kandidaten vil folk egentlig gerne se? 74% af dem, vi spurgte, foretrak at se et foto, der var beskåret omkring hoved og skuldre, mens kun 26% foretrak et foto af hele kroppen.

7. Hvordan vil du helst se kandidaten afbilledet? I deres valgkreds, med deres partileder eller professionelt i et studie?

Vi spurgte også, om respondenterne ville foretrække at se kandidaten fotograferet i deres lokalsamfund, sammen med deres partileder eller knipset i et studie af en professionel. En overvældende andel på 82% af respondenterne foretrak at se deres kandidat i den valgkreds eller afdeling, som de håbede at repræsentere. 11% foretrak et billede sammen med partilederen, og kun 7% ville foretrække at se et professionelt studiefoto.

8. Hvordan skal kandidatens ansigtsudtryk se ud? Glad og munter? Eller seriøs og forretningsmæssig?

Da vi spurgte, om vælgerne ville foretrække at se deres kandidat i et glad og muntert humør eller med et alvorligt og forretningsmæssigt ansigtsudtryk, foretrak 68 % et smil, mens kun 32% foretrak et strengt udtryk, så det kan betale sig at være i godt humør.

Retoriske spørgsmål

9. Hvordan foretrækker du, at en valgfolder skal skrives? Af kandidaten i 1. person eller om kandidaten i 3. person?

Undersøgelsen fortsatte med at spørge om den skriftlige stil i en valgfolder. Vi spurgte, om folk foretrak en folder skrevet i første person (f.eks. "Jeg er kvinden til jobbet"), eller om de foretrak den i tredje person (f.eks. "Hun er kvinden til hans job"). Et stort flertal af 90% foretrak at læse en folder, der var skrevet i første person.

10. Hvilken tone foretrækker du i en valgfolder? Passioneret og empatisk? Eller direkte og saglig?

Med hensyn til stemningen i det sprog, der blev brugt i brochuren, spurgte vi, om folk foretrak en lidenskabelig og empatisk tone eller en meget direkte og faktuel tone. Det var et tæt løb, hvor kun 54% foretrak et direkte og faktuelt sprog frem for et lidenskabeligt og empatisk. Denne lige fordeling kan tyde på, at et kompromis mellem de to tilgange kan være den mest effektive tilgang.

Det større billede

11. Hvad vil du helst lære mere om? Partiets fælles mål eller kandidatens personlige prioriteter?

Vores næste spørgsmål drejede sig om, hvorvidt folk foretrækker at lære mere om partiets overordnede mål, eller om de foretrækker at høre kandidatens personlige synspunkter og prioriteter. Mens 52% i mindre grad foretrak at høre om kandidatens personlige prioriteter, var det en ret lige fordeling med 48%, der var villige til at høre mere om partiets manifest.

12. Er du interesseret i at læse om kandidatens personlige liv og interesser?

Kandidater giver ofte lidt personlige oplysninger om deres interesser, hobbyer og familieliv, måske for at tegne et bredere billede af, hvilken type personlighed de er. Men kun 44% af de mennesker, vi spurgte, forventede at høre den slags oplysninger, og 56% sagde, at de specifikt ikke var interesserede i at høre om kandidatens privatliv!

13. Er du interesseret i at læse om kandidatens professionelle/politiske fortid?

Vi spurgte, om folk var interesserede i at høre om kandidaternes fortid i politik eller i deres professionelle karriere, og denne gang erklærede hele 80% af respondenterne, at de var interesserede. Disse to spørgsmål viser, at hvis du vil inkludere oplysninger om kandidaten som person, kan det være bedre at vægte de professionelle detaljer frem for de personlige.

Fakta og tal

14. Forventer du, at folderen indeholder oplysninger om dato, tid og sted for valghandlingen?

Vi spurgte, om læserne forventede, at folderen skulle indeholde oplysninger om tid, dato og sted for selve valget, og hele 85% sagde, at de faktisk ville forvente, at disse oplysninger blev trykt. Det er helt klart en god idé at sørge for, at disse oplysninger er med i din folder.

15. Hvordan foretrækker du, at statistik bliver præsenteret? Som skriftlige udsagn? Eller grafer og diagrammer?

En valgfolder vil ofte præsentere statistik og information for læseren, så vi spurgte, om folk foretrak skriftlige udsagn eller grafer og diagrammer til at illustrere fakta og tal. Det ser ud til, at de fleste mennesker, 77% faktisk, finder information lettere at fordøje i form af grafer og diagrammer, mens kun 23% foretrækker en skriftlig erklæring. Det er bestemt værd at overveje en grafisk fremstilling, når du skal præsentere statistiske oplysninger.

16. Hvordan foretrækker du, at informationer bliver præsenteret? I afsnit eller punktopstillinger?

Med hensyn til de specifikke pointer, som kandidaterne ønsker at få frem i deres skriftlige indhold, ser vi ofte, at de præsenteres enten som tekstafsnit eller opdelt i punktopstillinger. Vi spurgte vores respondenter, hvad de foretrak, og to tredjedele (67%) foretrak bullets. Så hvis du vil gøre din pointe klar og enkel, foretrækker læserne det, når dit skriftlige indhold er opdelt i forskellige bidder.

God optik

17. Hvilken grafisk stil på valgbrochurer synes du er mest tiltalende? Skråt eller ikke-skråt?

Da vi kiggede på kampagnematerialer fra de seneste valg, bemærkede vi en designtrend med skrå grafik og tekstholdere, som næsten minder om sovjetisk propaganda fra midten af århundredet! Vi var ivrige efter at se, om vores respondenter foretrak denne tilgang frem for mere traditionelle vandrette tekstbannere. På trods af de aktuelle tendenser foretrak 64% de ikke-skråtstillede versioner, så det kan være, at en kantet grafisk designtilgang faktisk kan skade, hvordan din kampagne opfattes.

18. Hjælper det at inkludere en valggrafik som f.eks. en stemmeurne eller en roset med at kommunikere formålet med folderen?

For at blive ved de traditionelle designredskaber var vi også nysgerrige efter at vide, om traditionelle motiver som rosetten og valgurnen stadig har en plads i skiltningen af formålet med et valg. folder. Da vi spurgte folk, om de foretrak at se en stemmeurne eller en roset som en del af designet, sagde 64% ja. Læren her synes at være, at du ikke skal lade din søgen efter originalitet eller trangen til at undgå klichéer trække dig væk fra visse designtroper, som læserne forventer og bifalder, når det gælder kampagnemateriale.

19. Gør en veldesignet valgfolder dig mere tilbøjelig til at læse indholdet?

Men er design vigtigt, når det gælder om at få sit politiske budskab igennem? Vi spurgte, om en veldesignet valgfolder gjorde folk mere tilbøjelige til rent faktisk at læse selve indholdet, og 95% var enige i, at det gjorde det. Det ser ud til, at det er værd at investere tid og kræfter i at få designet din folder rigtigt, hvis du ønsker, at dit budskab skal blive hørt.

Skab den perfekte valgfolder

På baggrund af vores undersøgelsesresultater besluttede vi at skabe vores egen perfekte valgfolder. Hver af vores datadrevne designbeslutninger er nummereret, så du kan se, hvilke af vores resultater der har påvirket de enkelte elementer i folderen. Se, hvor mange du kan indarbejde, når du laver din egen overbevisende kampagne!


 

Folket har talt

Vi håber, at du finder disse indsigter lige så fascinerende, som vi gjorde, og at de er nyttige, når du laver din valgfolder.

Flyers og foldere er bare en del af en kandidats kampagnesæt. vores Udskrivning af valg side samler hele vores udvalg af uvurderligt trykt kampagnemateriale med gratis levering næste dag.